ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • ccttc10 welcome
 • วันสหกรณ์แห่งชาติ
 • เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
 • การขับเคลื่อนงานตามแผนงานและนโยบาย ปี 2567 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีดีเด่น
 • no gift policy
 • Banner Award

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ผู้อำนวยสำนัก
  ผู้อำนวยการศูนย์

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด
  • กดเพื่อดาวน์โหลด คู่มือสมาชิกสหกรณ์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร
  • กดเพื่อดาวน์โหลด คู่มือบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
  • สรุปแบบสำรวจความประสงค์ในการอบรมของสหกรณ์ ในจังหวัดลำปาง พะเยา และเชียงราย
  • อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงาน กพ.

  เมนูอื่นๆ

  ACTION PLAN
  แบบฟอร์มดาวน์โหลด
  การจัดการองค์ความรู้ (KM)
  แบบสำรวจความประสงค์ในการอบรม
  รายงานงบทดลองประจำเดือนระบบ GFMIS
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
  โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  FACEBOOK
  YOUTUBE
  WORK D
  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กรมส่งเสริมสหกรณ์

  Copyright © 2022 Cooperative Technology Transfer Center 10 Lampang

  ภาพประกอบเว็บไซต์ โดย : flaticon.com , freepik.com 

  BACK TO TOP