ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • ccttc10 welcome
 • Kickoff 16May67
 • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีดีเด่น
 • เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
 • Banner Award
 • การขับเคลื่อนงานตามแผนงานและนโยบาย ปี 2567 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 • no gift policy

  B10 บริการของเรา

  ACTION PLAN
  แบบฟอร์มดาวน์โหลด
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานงบทดลอง
  แบบสำรวจความประสงค์
  Km
  infographic ของหน่วยงาน
  DCC
  SMART COOP PROFILE
  DPIS
  คำถามที่พบบ่อย
  ZOOM RESERVE

  B10 ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ผู้อำนวยสำนัก
  ผู้อำนวยการศูนย์

  B10 ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  B10 ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวีดิทัศน์

  • คู่มือ สมาชิกสหกรณ์ในสหกรณ์ภาคการเกษตร
  • คู่มือ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
  • สรุปแบบสำรวจความประสงค์ในการอบรมของสหกรณ์ ในจังหวัดลำปาง พะเยา และเชียงราย
  • อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง

  B10 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สทส

  B10 เมนูอื่นๆ

  ศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ กพ.
  รวมการ์ตูนสหกรณ์
  สารบรรณกรม

  B10 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  FACEBOOK
  YOUTUBE
  WORK D
  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กรมส่งเสริมสหกรณ์

  Copyright © 2022 Cooperative Technology Transfer Center 10 Lampang

  ภาพประกอบเว็บไซต์ โดย : flaticon.com , freepik.com 

  BACK TO TOP